VİŞNE CADDE TV

Vişne Caddesinden Dünya'ya Çocuk Modası İhraç Ediliyor

Vişne Caddesinden Dünya'ya Çocuk Modası İhraç Ediliyor

07 Ağustos 2021 21:44

Vişne Caddesinden Dünya'ya

Çocuk Modası İhraç Ediliyor

 

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, bebek giyim sektöründe yıllardır rakip olan Çin'i artık rakip olarak görmediklerini söyledi. Yıldız, kaybedilen Suudi Arabistan pazarını yeni pazarlarla telafi edeceklerini ifade etti.
 
Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, Avrupa standartları ve kalitesindeki üretimi Uzakdoğu fiyatlarıyla sattıklarını söyledi. Sektörün, üretimde yüzde 90 kapasiteye ulaştığını ifade eden Yıldız, “Yıllarca rakip olarak gördüğümüz Çin, artık rakibimiz değil. Pandemi döneminde butik ve esnek üretimde öne çıktık. Bu da bizi Çin’in önüne geçirdi” dedi. Bebek giyim sektörü, ihracatta atağa kalktı. 2020’yi bir önceki yıla göre yüzde 10-15 oranında kayıpla tamamlayan sektör, bugünlerde Bursa’da yüzde 90’lık kapasiteye ulaştı. Aynı zamanda üretimin yüzde 70’ini ihraç eden sektör, kaybedilen Suudi Arabistan pazarını Azerbaycan, Pakistan, Hindistan, Afganistan, Somali gibi yeni pazarlarla telafi ediyor.
 
İhracat pazarları genişliyor
 
Rakiplerin üretim yapamadığı bu dönemde esnek bir kabiliyet kazandıklarını söyleyen Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, “Avrupa pazarı hedeflerimiz arasındaydı. İhracat başlattık. Azerbaycan, Pakistan, Hindistan, Afganistan, Somali, Senegal gibi ülkelerden de müşterilerimiz olmaya başladı. Rusya, Yunanistan, Balkanlar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracatımız devam ediyor. Avrupa standartlarında ve kalitesindeki üretimi Uzakdoğu fiyatlarında sunuyoruz. İngiltere, Özbekistan ve Çin hedef pazarlarımızdan. Bugün Çin daha büyük bir pazar. Yıllarca rakibimiz olarak görülen Çin, artık rakibimiz değil. Pandemi döneminde Türkiye butik ve esnek üretimde öne çıktı. Bir fotoğraf üzerinden sipariş alabiliyoruz. Bu da bizi Çin’in önüne geçirdi” dedi.
(Kaynak: Basından)
 
russkiy;
От Черри-стрит в мир
Детская мода на экспорт
 
Президент BEKSİAD Омер Йылдыз сказал, что они больше не видят в Китае конкурента в индустрии детской одежды в течение многих лет. Йылдыз заявил, что они восполнят потерянный рынок Саудовской Аравии новыми рынками.
Президент Ассоциации промышленников и предпринимателей детской одежды Bebe (BEKSİAD) Омер Йылдыз сказал, что они продают европейские стандарты и качественную продукцию по дальневосточным ценам. Заявив, что отрасль достигла 90% производственных мощностей, Йылдыз сказал: «Китай, который мы считали конкурентом в течение многих лет, больше не является нашим конкурентом. В период пандемии мы выдвинулись на передний план в области бутикового и гибкого производства. Это поставило нас в авангарде Китая », - сказал он.Индустрия детской одежды начала атаку на экспорт. Завершив 2020 год с убытком в 10-15 процентов по сравнению с предыдущим годом, в наши дни сектор в Бурсе достиг 90-процентной мощности. В то же время сектор, который экспортирует 70 процентов своей продукции, компенсирует потерянный рынок Саудовской Аравии новыми рынками, такими как Азербайджан, Пакистан, Индия, Афганистан и Сомали.
 
Экспортные рынки расширяются
 
Омер Йылдыз, президент Ассоциации промышленников и бизнесменов индустрии детской одежды (BEKSİAD), сказал, что они получили гибкие возможности в тот период, когда их конкуренты не могли производить, сказал: «Европейский рынок был среди наших целей. Мы начали экспорт. У нас начали появляться клиенты из таких стран, как Азербайджан, Пакистан, Индия, Афганистан, Сомали и Сенегал. Наш экспорт в Россию, Грецию, Балканы и Объединенные Арабские Эмираты продолжается. Мы предлагаем европейские стандарты и качественную продукцию по дальневосточным ценам. Великобритания, Узбекистан и Китай - наши целевые рынки. Сегодня Китай - это более крупный рынок. Китай, который долгие годы считался нашим конкурентом, больше не является нашим конкурентом. В период пандемии Турция вышла на первый план в сегменте бутикового и гибкого производства. Принимаем заказы по фото. Это поставило нас впереди Китая », - сказал он.
(Источник: из прессы)
 
English;
 
From Cherry Street to the World
Children's Fashion Exported
 
BEKSİAD President Ömer Yıldız said that they no longer see China as a competitor in the baby clothing industry for years. Yıldız stated that they will make up for the lost Saudi Arabian market with new markets.
Bebe Child Clothing Industry Industrialists' and Businessmen's Association (BEKSİAD) President Ömer Yıldız said that they sell European standards and quality production at Far East prices. Stating that the industry has reached 90 percent capacity in production, Yıldız said, “China, which we saw as a competitor for years, is no longer our competitor. We came to the fore in boutique and flexible production during the pandemic period. This put us ahead of China," he said.The baby clothing industry started to attack in exports. Completing 2020 with a loss of 10-15 percent compared to the previous year, the sector has reached a capacity of 90 percent in Bursa these days. At the same time, the sector, which exports 70 percent of its production, compensates the lost Saudi Arabian market with new markets such as Azerbaijan, Pakistan, India, Afghanistan and Somalia.
 
Export markets are expanding
 
Saying that they gained a flexible capability in this period when their competitors could not produce, Ömer Yıldız, President of the Baby Kids Clothing Industry Industrialists' and Businessmen's Association (BEKSİAD), said, “The European market was among our targets. We started export. We started to have customers from countries such as Azerbaijan, Pakistan, India, Afghanistan, Somalia and Senegal. Our exports to Russia, Greece, the Balkans and the United Arab Emirates continue.We offer European standards and quality production at Far East prices. UK, Uzbekistan and China are our target markets. Today, China is a larger market. China, which was seen as our competitor for years, is no longer our competitor. During the pandemic period, Turkey came to the fore in boutique and flexible production. We can take orders over a photo. This put us ahead of China," he said.
(Source: From the Press)
 
 

 

#Vişne Cadde #Vişne Cadde Çocuk Giyim #Vişne Cadde Bebe Çocuk Giyim #Bebe Çocuk Giyim #Çocuk Modası #MAİBELLA BEBE ÇOCUK GİYİM TOPTAN SATIŞ #babexi bebe çocuk giyim toptan satış #NECİXS BEBE ÇOCUK GİYİM TOPTAN SATIŞ